Pokud se u některého výrobku vyskytla vada, kontaktujte nás prosím co nejdříve e-mailem na adrese: info@3D-Memories.cz, telefonicky na tel. čísle: +420 603 588 179 nebo písemně na adrese: 3D Memories, Spotřebitelská 484, 155 31 Praha 5 - Lipence (toto adresa slouží i pro osobní předání reklamovaného zboží nebo jeho zaslání). Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

Uveďte následující údaje:
předmět reklamace
důvod reklamace
termín nákupu
číslo objednávky nebo faktury
číslo Vašeho účtu pro případ vrácení peněz

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout zejména v následujících případech:
Použitím v rozporu s návodem k použití.
Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v návodu.
Zboží bylo poškozeno živly.
Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu.

V případě zjištění výrobní vady a pokud bude závada opravitelná, má výrobce právo na opravu zboží. Pokud závada opravitelná nebude, máte možnost:
1. Nárokovat nové identické zboží.
2. Odstoupit od kupní smlouvy a v tom případě vám vrátíme vaše peníze zpět.

Záruční doba poskytovaná při prodeji zboží činí všeobecně 24 měsíců ode dne nákupu, pokud není uvedeno jinak.